Ventilationsförbättringar i Malmö AB (VFB) blir nytt bolag inom Instalco-koncernen

Ventilationsförbättringar i Malmö AB (VFB) blir nytt bolag inom Instalco-koncernen
Instalco fortsätter sin expansion i Malmö. VFB ingår från och med nu i Instalco. VFB har 29 anställda och omsätter drygt 40 mkr. I och med detta så kompletterar Instalco sitt erbjudande inom marknaden för tekniska installationer i Malmöregionen.
VFB är ett viktigt steg för att kunna ge våra kunder i södra Sverige kompletta installationslösningar inom alla teknikområden. Instalco stärker samtidigt möjligheten att kunna ta gemensamma projekt i regionen med övriga bolag inom gruppen (Rörläggaren, El-pågarna, El-expressen och Bi-Vent), säger Per Sjöstrand, VD för Instalco.
Vi stärker nu upp vår företagsgrupp i Syd ytterligare. VFB kompletterar Bi-vent väl med sitt kund- och serviceutbud. Vi har redan idag ett bra samarbete med VFB och nu kommer vi utöka kontakterna med våra övriga bolag i Syd, säger Tommy Larsson, Affärsområdesansvarig Syd.
VFB grundades år 1979 och har sedan starten fokuserat på en bred kompetens inom värme, ventilation och kyla. Bolaget har idag kontor i Malmö och bedriver verksamhet i större delen av Skåne. Ägarna av VFB kommer att fortsätta i sina nuvarande roller och Sten-Inge Sjöström kommer att fortsätta som VD.
Jag är glad över att bli en del av Instalco. Detta passar väl in i våra ambitioner om att vidareutveckla VFB i en större grupp. Detta säkrar också VFBs framtid. Vi gillar Instalcos affärsmodell. Köpet innebär inte några organisatoriska förändringar. Vi kommer att fortsätta arbeta med existerande projekt och utveckla vårt fokus på att vara en bra leverantör och attraktiv arbetsgivare, säger Sten-Inge Sjöström, VD för VFB.
Tidigare i år har Instalco förvärvat de norska elbolagen Romerike Elektro AS, AR Elektroprosjekt AS, Rørteft och Vito samt de svenska bolagen TIMAB, Dalab, Installatör och det finska bolaget Voltmen.
För ytterligare information:
Per Sjöstrand, VD Instalco, + 46 707 245 149, per.sjostrand@instalco.se
Sten-Inge Sjöström, VD VFB, +46 40 38 86 02, Sten.Sjostrom@vfb.to

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland