Voltmen specialister på laddningsstationer för bilar

Antalet el- och hybridbilar i Finland och laddningsstationer för dessa har tidigare legat efter många andra europeiska länder. Nu har trenden tagit fart vilket Instalcos bolag Voltmen märkt av då de har specialistkunskap för installation av laddstolpar.

- För några år sedan började vi installerade enstaka laddningsstolpar på offentliga parkeringsplatser. Under förra året gjorde vi fler och fler installationer vid kontorsparkeringsplatser och nu är trenden att det ökar för parkeringar som tillhör flerbostadshus, säger Janne Skogberg, vd för Voltmen i Helsingfors.

De finska myndigheterna ger nu statliga subventioner till flerbostadshus som installerar laddningsstationer för el- och hybridbilar.

Under 2018 installerade Voltmen över 200 laddningsstolpar i Helsingforsområdet och Janne Skogberg tror att det kommer att bli en 50-procentig ökning under 2019. Voltmen har med det ökande antalet uppdrag att installera laddningsstationer och laddstolpar skaffat sig specialistkompetens inom området.

- Det är hög tid att bygga ut laddningsmöjligheterna för el- och hybridbilar i hela Finland. Med det här arbetet bidrar vi till en bättre miljö i Finland med minskade miljöfarliga utsläpp från bilar, säger Janne Skogberg.

2017 hade Voltmen ett stort projekt åt försäkringsbolaget Varma i Helsingfors där de installerade över 200 laddstolpar i ett och samma p-hus vilket då var norra Europas största parkeringsgarage för elbilar.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland