VVS-metoder bygger flyghangar på Bromma

Instalcobolaget VVS-metoder är med och bygger ny flyghangar åt Grafair på Bromma flygplats i Stockholm. Projektet innefattar rörentreprenaden i hangaren med tillhörande teknikutrymmen.

Grafair driver Grafair Jet Center, en affärsflygterminal med en flygplansflotta med affärsjets i olika storlekar som trafikerar Sverige och Europa.

VVS-metoders uppdrag består av VS-installationer i den nya flyghangaren, teknikutrymmen, förråd och personalutrymmen. Här ska VVS-metoder bland annat installera värmefläktar, värmepump, undercentral och värmeväxlare med bergvärme som energikälla.

- Det här är ett spännande och annorlunda projekt som vi är stolta över att vara involverade i, säger Daniel Fili, VD på VVS-metoder.

I den nya flyghangaren på 1800 kvadratmeter ska flera jetflygplan kunna parkeras och här installerar VVS-metoder vattenburen golvvärme som ska hålla luften i hangaren minst 12 grader året om. Installation av nytt värmesystem har också gjorts i en befintlig hangar.

- Vid det här projektet måste vi vara flexibla och snabbt kunna anpassa oss till hur uppdraget utvecklas, det är en utmaning i sig men vi har stor rutin på det inom VVS-metoder, säger Ronny Nordlund som är projektledare tillsammans med Janne Wågström som är montör på plats.

Grafair har en flygplansflotta med jet- och sjöflygplan. Bolaget flyger bland annat med flygplanstypen Cessna 550 Citation II samt med det större affärsjetflygplanet Hawker 800XP. Grafair flyger på uppdrag av flygplanens andelsägare och taxiflyg till externa intressenter samt även ambulansflyg på uppdrag av sjukhus, SOS, försäkringsbolag och privatpersoner.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland