Projekt Nya Kronan i Sundbyberg. Illustration: Vasakronan.

VVS-metoder i tre stadsutvecklingsprojekt

Instalcobolaget VVS-metoder har under första kvartalet startat tre större installationsprojekt i Stockholm. Det handlar om VS-arbeten i projekten Nya Kronan, Kvarteret Nattugglan och Stora Frösunda.

- Vi är glada och stolta över de här tre nya viktiga projekten. Samtliga handlar om stadsutveckling i Stockholm där vi är med och skapar attraktiva och hållbara stadsdelar, säger Anders Lindberg, vd för VVS-metoder.

Projektet Nya Kronan gäller nyproduktion av två kontorsbyggnader i centrala Sundbyberg med en total bruttoarea på 40 000 kvadratmeter. Projektet utförs tillsammans med Skanska och Vasakronan. I projektet ligger stort fokus på hållbarhet och målet är att uppnå miljöcertifieringen LEED Platinum Core & Shell.

Kvarteret Nattugglan 14 gäller nyproduktion av 22 000 kvadratmeter kontorslokaler på Södermalm i Stockholm. Arbetet utförs tillsammans med Byggstyrning på uppdrag åt Vasakronan. Projektet ska uppfylla höga miljökrav med målet att certifieras enligt LEED version 4 nivå Platinum. Projektet också ett pilotprojekt inom Vasakronans satsning på hållbarhet/miljö ”färdplan 2030”.

Stora Frösunda 2 gäller nybyggnation av 418 lägenheter i Solna i två kvarter med bostäder uppdelade på fyra bostadsrättsföreningar. Projektet utgör den första etappen av det stora stadsbyggnadsprojektet Haga Norra. Uppdraget utförs åt Zengun på uppdrag av Fabege och BRABO.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland