Projekt Nya Kronan i Sundbyberg. Illustration: Vasakronan.

VVS-metoder i tre stadsutvecklingsprojekt

Instalcobolaget VVS-metoder har under första kvartalet startat tre större installationsprojekt i Stockholm. Det handlar om VS-arbeten i projekten Nya Kronan, Kvarteret Nattugglan och Stora Frösunda.

- Vi är glada och stolta över de här tre nya viktiga projekten. Samtliga handlar om stadsutveckling i Stockholm där vi är med och skapar attraktiva och hållbara stadsdelar, säger Anders Lindberg, vd för VVS-metoder.

Projektet Nya Kronan gäller nyproduktion av två kontorsbyggnader i centrala Sundbyberg med en total bruttoarea på 40 000 kvadratmeter. Projektet utförs tillsammans med Skanska och Vasakronan. I projektet ligger stort fokus på hållbarhet och målet är att uppnå miljöcertifieringen LEED Platinum Core & Shell.

Kvarteret Nattugglan 14 gäller nyproduktion av 22 000 kvadratmeter kontorslokaler på Södermalm i Stockholm. Arbetet utförs tillsammans med Byggstyrning på uppdrag åt Vasakronan. Projektet ska uppfylla höga miljökrav med målet att certifieras enligt LEED version 4 nivå Platinum. Projektet också ett pilotprojekt inom Vasakronans satsning på hållbarhet/miljö ”färdplan 2030”.

Stora Frösunda 2 gäller nybyggnation av 418 lägenheter i Solna i två kvarter med bostäder uppdelade på fyra bostadsrättsföreningar. Projektet utgör den första etappen av det stora stadsbyggnadsprojektet Haga Norra. Uppdraget utförs åt Zengun på uppdrag av Fabege och BRABO.

130 lokala företag  i Sverige, Norge och Finland