Aquadus Logo White

Aquadus

Aquadus har sitt huvudkontor i Eskilstuna med verksamhet främst i Mälardalen. Bolaget utför entreprenadarbeten och service inom värme- och sanitetsområdet. Bolaget har arbetar mot fastighetsbolag, industriföretag, bostadsrättsföreningar och enskilda fastighetsägare. Aquadus utför även energibesparingsåtgärder i fastigheter, optimering av värmesystem, installation av värmepumpar, installation och byte av fjärrvärmecentraler och värmepannor.

  • Verksamhetsområde
  • VS
  • Lediga tjänster
  • Inga lediga tjänster

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland