Boman El Liggande Pms White

Boman El

Boman El & Larmtjänst startades 1998 med huvudsaklig inriktning på larminstallationer. Idag är huvudinriktningen elinstallationer, större entreprenader och service. Bolaget är också en komplett installatör av nätverk och fiberanläggningar.
Som kunder finns bland andra Skanska, NCC, SEFAB, Byggtec, Bygg GG, Byggrosen, Castellum, Klövern, Peab, Hyresbostäder, Ramunderstaden, HSB, Energi & Inneklimat, PC-bygg, QBER med flera. Projekten inkluderar bland annat bostäder, kontor och samhällsfastigheter.

  • Verksamhetsområde
  • El
  • Lediga tjänster
  • Inga lediga tjänster

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland