Henningsons Logo Cmyk White

Henningsons - Borlänge

Henningsons Elektriska i Falun är ett anrikt Dala-företag inom elinstallation samt storköksutrustning. Bolaget bildades 1939 och har idag cirka 130 anställda. Henningsons och har kontor i Falun, Borlänge, Gävle och Uppsala. Henningsons äger dessutom dotterbolaget Industriprodukter i Söderhamn som har 22 anställda och arbetar främst inom kraftsegmentet. Henningsons har specialiserat sig inom sju kompetensområden: elinstallation, industriservice, vitvaruservice, storkök & restauranger, kyla & värme, tvättstugor och säkerhet.

  • Verksamhetsområde
  • El
  • Lediga tjänster
  • Inga lediga tjänster

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland