Hp Welding Logo White

HP Welding

HP Welding i Sundsvall utför tillverkning och underhåll av processutrustning för industrin samt konstruktion, tillverkning, svetsning och montage av pannor, högtrycksrörledningar och stålkonstruktioner. HP Weldings större kunder finns idag inom pappers- och massaindustri, gruvindustri samt kraft och värmeproduktion.

  • Verksamhetsområde
  • Industri
  • Lediga tjänster
  • Inga lediga tjänster

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland