Kempes El - Härnösand

Kempes El är ett anrikt elinstallationsföretag i Västernorrland från 1931 med inriktning på projektering och installationer av elanläggningar för industri, handel och bostäder. Bolagets huvudkontor är i Kramfors och de har även lokala kontor i Härnösand, Sollefteå, Sundsvall och Sävar utanför Umeå. Den huvudsakliga sysselsättningen är projektering och installationer inom el, brand- och inbrottslarm, passageanläggningar, kameraövervakning, reservkraft samt industriservice och högspänning.

  • Verksamhetsområde
  • El
  • Lediga tjänster
  • Inga lediga tjänster

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland