Insinooritoimisto Palosaari White Logo

Palosaari

Insinööritoimisto Palosaari OY är ett el- och teleteknikföretag i Uleåborg i Finland. De huvudsakliga verksamhetsområdena är elprojektering och installation. Företaget har varit verksamt i Uleåborg sedan 1993. Kompetens finns inom bland annat tillståndsbedömningar och elplaner för flerbostadshus och radhus samt offentliga byggnader.

  • Verksamhetsområde
  • El
  • Lediga tjänster
  • Inga lediga tjänster

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland