Delårsrapport januari - mars 2018

Instalcos VD Per Sjöstrand kommenterar kvartalet:

Instalco har inlett 2018 med god tillväxt och lönsamhetsutveckling. Omsättningen ökade till 979 (689) miljoner kronor varav 41,3 procent var förvärvad tillväxt och 3,0 procent var organisk tillväxt. Justerad EBITA för första kvartalet uppgick till 72 miljoner kronor, motsvarande en justerad EBITA-­marginal om 7,3 (6,5) procent.

Orderstocken utvecklades starkt och uppgick vid utgången av kvartalet till 3 736 (2 189) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 70,7 procent.

I kvartalet avyttrade vi bolaget Expertkyl, vilket belastar periodens rapporterade resultat med 30 miljoner kronor och resultat per aktie med 63 öre, samtidigt som det får en positiv effekt på gruppens organiska tillväxt.

Första kvartalet har varit förvärvsintensivt och Instalco fortsätter att växa enligt plan. Under kvartalet har vi förvärvat fem nya bolag som alla bidrar till vår fortsatta expansion. Genom förvärvet av Sprinklerbolaget med rikstäckande verksamhet inom brandskydd och sprinklersystem har vi dessutom breddat Instalco inom ett nytt spännande verksamhetsområde där vi ser många synergier med våra befintliga enheter.

Inom el har vi förvärvat 3EL i Västerås och Rikelektro som har verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Rikelektro levererar tekniska installationer som el, tele och data med specialisering mot detaljhandeln vilket är ett delvis nytt område inom Instalco.

Vidare har vi förvärvat Vent och Värmeteknik VVT som är verksamt främst i Skåne samt Stockholmsföretaget VVS-Kraft som utför installationer och service inom VS.

Delårsrapport för januari-mars 2018 finns tillgänglig i sin helhet:
http://instalco.se/investerare/finansiella-rapporter/036647fec6123090

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland