Finsk svaveldepå får ny modern form och innehåll

Den gamla svaveldepån K21 i Uleåborg, i norra Finland, byggs om till moderna lägenheter och kontor. Instalcobolaget Sähkö-Arktia Oy ansvarar för elinstallationerna i det unika projektet.

Den gamla byggnaden som från början var ett kemikalielager är ett historiskt landmärke i Uleåborg, vilket kräver varsam hantering vid ombyggnationen. I det omfattande projektet ska det byggas lägenheter, kontor, äldreboenden, affärslokaler, daghem, butiker och parkeringsplatser. Det tidigare lagret ligger i det gamla hamnområdet i Toppila, som är ett riksbetydande kulturmiljöområde.

En av flera anledningar till att Sähkö-Arktia Oy blev tillfrågade till detta uppdrag är en lång affärsrelationen med huvudentreprenören Temotek Oy.

– Vi har ett långvarigt och framgångsrikt samarbete, säger Jukka Viitasaari, projektledare på Sähkö-Arktia Oy.

Sähkö-Arktia Oy har sitt huvudkontor i Uleåborg och har specialiserat sig på elinstallationer i lägenheter och offentliga byggnader. Projektet har inletts under 2023 och beräknas avslutas under våren 2025. 

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland