Instalco årsredovisning 2017

Nu finns Instalcos årsredovisning för 2017 publicerad. I årsredovisningen presenteras 2017 års verksamhet tillsammans med hållbarhetsrapporten, förvaltningsberättelsen och den finansiella informationen.

”Instalco bidrar varje dag till samhällsnytta, minskad miljöpåverkan, lägre energiförbrukning och ökad hållbarhet. Vår ambition är att vi i varje projekt ska hjälpa våra kunder att minska sin påverkan på miljön och vi ser en tilltagande efterfrågan på energieffektiva lösningar.” skriver Per Sjöstrand i sitt VD-ord ”Tillväxtresan fortsätter”.

Årsredovisningen finns tillgänglig på http://instalco.se/investerare/finansiella-rapporter

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland