Finansiella rapporter

Delårsrapport januari-september 2021

2021-11-09 11:00:00

Fortsatt högt förvärvstempo och bra rörelseresultat

Delårsrapport januari-juni 2021

2021-08-25 11:00:00

Stark tillväxt och högt förvärvstempo

Delårsrapport januari-mars 2021

2021-05-06 11:00:00

Stabil lönsamhet och stadigt förvärvstempo

Instalco årsredovisning 2020

2021-03-23 10:00:00

Instalco AB:s årsredovisning för 2020 har idag publicerats på koncernens webbplats.

Bokslutskommuniké 2020

2021-02-18 11:00:00

Hög lönsamhet och breddning av verksamheten

Delårsrapport januari-september 2020

2020-11-09 11:00:00

Hög tillväxt och god lönsamhet

Delårsrapport januari-juni 2020

2020-08-19 11:00:00

Fortsatt hög förvärvstakt och lönsamhet

Delårsrapport januari - mars 2020

2020-05-07 11:00:00

Starkt kvartal med fortsatta förvärv

Instalco årsredovisning 2019

2020-03-27 10:00:00

Instalco AB:s årsredovisning för 2019 har idag publicerats på koncernens webbplats.

RÄTTELSE: Bokslutskommuniké 2019

2020-02-18 11:30:07

RÄTTELSE: I förra pressmeddelandet var inte bokslutskommunikén bifogad. Bifogas i detta utskick. Förvärvsintensivt kvartal med hög lönsamhet

Bokslutskommuniké 2019

2020-02-18 11:00:00

Förvärvsintensivt kvartal med hög lönsamhet

Delårsrapport januari-september 2019

2019-11-07 12:00:00

Fortsatt hög lönsamhet och geografisk breddning

Delårsrapport januari-juni 2019

2019-08-23 12:00:00

Lönsamhet och förvärvstakt över plan

Delårsrapport januari-mars 2019

2019-05-08 12:00:00

Fortsatt god lönsamhet, tillväxt och kassaflöde

Årsredovisning 2018

2019-03-28 11:00:00

Instalco Intressenter AB:s årsredovisning för 2018 har idag publicerats på koncernens webbplats.

Bokslutskommuniké 2018

2019-02-15 12:00:00

Hög lönsamhet, starkt kassaflöde med flertalet förvärv

Delårsrapport januari-september 2018

2018-11-08 12:00:00

Stark tillväxt i omsättning, lönsamhet och orderstock

Delårsrapport januari-juni 2018

2018-08-23 12:00:00

Stark tillväxt och lönsamhet med stabilt kassaflöde

Delårsrapport januari-mars 2018

2018-05-08 15:00:00

Förvärvsintensivt kvartal med god lönsamhet

Årsredovisning 2017

2018-03-26 11:00:00

Instalco Intressenter AB:s årsredovisning för 2017 har idag publicerats på koncernens webbplats.

Bokslutskommuniké 2017

2018-02-16 12:00:00

Stark lönsamhetsutveckling och många förvärv

Delårsrapport januari-september 2017

2017-11-08 12:00:00

Stabil tillväxt och god lönsamhet

Delårsrapport januari-juni 2017

2017-08-25 12:00:00

Hög tillväxt i omsättning och orderstock

Delårsrapport januari-mars 2017

2017-05-29 08:30:00

Fortsatt stark tillväxt med god lönsamhet Januari – mars 2017 · Nettoomsättningen ökade med 45,2 procent till 689 (474) miljoner kronor. Den organiska tillväxten var 9,3 procent. · Justerad EBITA ökade till 45 (25) miljoner kronor motsvarande en justerad EBITA marginal om 6,5 (5,3) procent. · Det operativa kassaflödet var 85 (64) miljoner kronor. · Fem förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför en sammanlagd omsättning om 315 miljoner kronor. · Resultatet per aktie för kvartalet uppgick till SEK 0,56 (0,41).

Årsredovisning 2016

2017-03-17 18:00:00

Styrelsen och verkställande direktören för Instalco Intressenter AB, organisationsnummer 559015-8944, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016.