Instalco årsredovisning 2019 publicerad

Nu finns Instalcos årsredovisning för 2019 publicerad. I årsredovisningen presenteras 2019 års verksamhet tillsammans med hållbarhetsrapporten, förvaltningsberättelsen och den finansiella informationen.

”I Instalco är samhällsnytta och hållbarhet centrala begrepp och vi märker genomgående ett ökat intresse från våra kunder och dotterbolag kring dessa områden. Medvetenheten om vikten av hållbart företagande och hållbara samhällen har ökat bland såväl våra kunder som konsumenter. Säkra och hållbara installationer är något vi prioriterar högt och i Instalco ska vi ha en trygg och utvecklande arbetsmiljö där våra installationer bidrar till samhällsnytta.

Därför är jag extra stolt över att vi under 2020 rullar ut vårt nya hållbarhetsprogram ”Hållbara installationer”. Med det nya programmet tar vi ett ännu större grepp och ansvar inom hållbarhetsområdet.” skriver Per Sjöstrand i sitt vd-ord ”Fem år med hög tillväxt och lönsamhet”.

Årsredovisningen finns tillgänglig på https://instalco.se/investerare/finansiella-rapporter

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland