Instalco årsredovisning 2020 publicerad

Nu finns Instalcos årsredovisning för 2020 publicerad. I årsredovisningen presenteras 2020 års verksamhet tillsammans med hållbarhetsrapporten, förvaltningsberättelsen och den finansiella informationen.

”Jag är mycket stolt över hur vi har hanterat pandemin i både vår bransch och i vårt företag. Trots den kris som präglat året över hela världen har vi med våra anpassningar genomfört våra projekt och uppdrag med samma kvalitet och tempo som under normala omständigheter. Samtidigt har vi fortsatt att leverera ett mycket starkt resultat till våra aktieägare.

Jag gläds över att intresset kring ESG-frågor och hållbarhet hela tiden ökar, dels för vår planet och vårt samhälle, men också för att vi som installationsbolag kan bidra väsentligt till att minska belastningen på klimat och miljö. Det är vi som är centrala i det här arbetet och har kunskapen att för kunden föreslå de mest energieffektiva och energibesparande installationerna vid ny- och ombyggnationer. Det är vi som är experterna på just det”, skriver Per Sjöstrand i sitt vd-ord.

Årsredovisningen finns tillgänglig på https://instalco.se/investerare/finansiella-rapporter

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland