Instalco årsredovisning 2021 publicerad

Nu finns Instalcos årsredovisning för 2021 publicerad. I årsredovisningen presenteras 2021 års verksamhet tillsammans med hållbarhetsrapporten, förvaltningsberättelsen och den finansiella informationen.

Robin Boheman skriver i sitt vd-ord:

”Pandemin har varit den hittills största prövningen för Instalco och vi har klarat den mycket bra. Under de här två åren har vi fortsatt att leverera höga marginaler och jag är stolt över hur skickligt våra dotterbolag har hanterat situationen och över att de fortsatt har kunnat leverera starka resultat. Detta trots negativ yttre påverkan i form av stigande råvarupriser, begränsad tillgång på råvaror och komponenter, restriktioner, smittspridning och hög sjukfrånvaro. Det är ett tydligt bevis på att Instalcomodellen fungerar.

Redan idag står Instalco rustat för den gröna omställning som sker i samhället. Det är vi som har kunskapen och förmågan att för kunden föreslå och genomföra de mest hållbara och energieffektiva installationerna. Här kommer vi att utvecklas ytterligare och Instalco är redo att ta en ledande roll då jag är övertygad om att hållbarhet kommer att vara avgörande i bygg- och installationsbranschen i framtiden. Allt vi gör varje dag inom Instalco bidrar till en bättre miljö, eftersom varje enskild installation bidrar till en förbättring när det gäller energibesparing och energieffektivisering.

Under 2021 har vi passerat milstolpen 100 dotterbolag. Efter att ha genomfört över 100 förvärv sedan starten har Instalco en unik kompetens i att ta hand om och utveckla entreprenörens bolag vidare. Instalco är därför det naturliga valet för högpresterande bolag och entreprenörer. Vi kommer att fortsätta efter vår förvärvsagenda och söka de främsta företagen i branschen; Instalco är skapat just för att vara den bästa ”hamnen” för installationsbolag. Vi är också väl rustade finansiellt för vår fortsatta förvärvsresa.”

Årsredovisningen finns tillgänglig på https://instalco.se/investerare/finansiella-rapporter

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland