Instalco Hållbarhetsrapport 2021

Varje dag runt om i Norden projekterar och installerar vi el, värme & sanitet, ventilation och kyla i fastigheter och anläggningar. Med klimatsmarta installationer säkerställer vi lägre energi- och resursförbrukning som framtidssäkrar våra samhällen.

Vi vill skapa ett hållbart samhälle genom att bidra med det vi kan. Våra projekt bidrar till att skolor, förskolor, sjukhus, äldreboenden och andra samhällsbärande funktioner kan fungera varje dag, året runt.

Vårt bidrag till ett hållbart samhälle innebär projektering och installation av exempelvis solceller och mer energieffektiva och miljövänliga värmepumpar, bergvärmesystem, värmeväxlare, kylsystem, LED-belysning, laddstationer och sprinklersystem. Samtidigt är vi delaktiga i en mängd luft- och vattenreningsprojekt.

Instalco bidrar dagligen till en mer hållbar miljö, eftersom varje enskild installation vi gör bidrar till en förbättring när det gäller energibesparing, energieffektivisering eller vattenrening. Med klimatsmart projektering och installation säkerställer vi lägre energi- och resursförbrukning som framtidssäkrar våra samhällen.

Vi hjälper våra beställare att tänka hållbarhet i hela värdekedjan, och ger kunden ökad kunskap om vad som är möjligt att göra ur miljöperspektiv vid nybyggnation, renovering och service.

Instalcos Hållbarhetsrapport är en del av årsredovisningen 2021.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland