Koncernchefen på besök. Robin Boheman på plats vid Värtaverket i Stockholm tillsammans med Instalcos manskap.

Sex Instalcobolag samarbetar i uppdrag åt Stockholm Exergi

Instalcobolaget EKTK AB har tecknat avtal med Stockholm Exergi gällande elarbeten vid Värtaverket i Stockholm. Till sin hjälp har EKTK ytterligare fem Instalcobolag delaktiga i uppdraget. 

Kraftvärmeverk 1 (KVV1) är ett av de äldre kraftvärmeverken vid Värtaverket och är i behov av renovering. Uppdraget för EKTK och de övriga Instalcobolagen innefattar elinstallationer vid ombyggnaden och renoveringen av kraftvärmeverket.

- Vi är glada över vårt fortsatta samarbete med Stockholm Exergi gällande elinstallationer i den här typen av miljö. Det är ett stort arbete som ska utföras under kort tid och tack vare samarbetet inom Instalco kan vi med hjälp av flera bolag leverera det kunden behöver, säger säger Pasi Johansen, vd på EKTK.

De Instalcobolag som förutom EKTK är involverade i projektet är Selek, Östersjö Elektriska, Instamate, Lidingö Elektriska och El & Säkerhet. Det sammanlagda ordervärdet för Instalco är inte signifikant för den totala orderstocken men ett tydligt exempel på samarbete mellan dotterbolagen inom koncernen.

Kraftvärmeverk 1 i Värtan är en av Stockholm Exergis spetsanläggningar. Det innebär att den används vid behov när efterfrågan på el och värme ökar kraftigt, exempelvis vid sträng kyla vintertid.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland