Historia

Historia

Instalco startade verksamheten 2014 genom förvärv av fem installationsföretag, som alla hade lång erfarenhet från branschen och god lönsamhet. Koncernen har därefter vuxit snabbt, eftersom affärskonceptet tilltalar många duktiga lokala företag. Därefter har gruppen tagit flera steg i utvecklingen. Ytterligare enheter har tillkommit, multidisciplinära projekt har erhållits och samverkan inom teknik, miljö och inköp har initierats.


Instalco har successivt förstärkt företagsledningen, styrelse och regional styrning för att skapa fortsatt växtkraft i koncernen. Sedan bildandet har Instalco uppvisat en kraftig tillväxt som drivits fram av såväl förvärv som organisk tillväxt.

I maj 2017 börsnoterades Instalcos aktie på Nasdaq Stockholm.