Kyla

Våra bolag utför totalentreprenader inom livsmedelskyla, komfortkyla och processkyla. Vi har hög kompetens inom installation av kyl- och värmeutrustning.

Vi tillhandahåller också olika typer av serviceerbjudanden och underhåll.

Företag Huvudkontor Region Verksamhetsområde
Timab Stockholm Stockholm Kyla
Dala Kylmecano Borlänge Norr Kyla
Blomquist Bollnäs Norr Ventilation VS Kyla