Kyla

Instalco utför totalentreprenader inom livsmedelskyla, komfortkyla och processkyla. Vi tillhanda håller också olika typer av serviceerbjudanden.
Företag Huvudkontor Region Verksamhetsområde
Timab Stockholm Stockholm Kyla
VFB Malmö Syd Ventilation El Kyla
Dala Kylmecano Borlänge Norr Kyla